Tele

Når telefonen ringer står eg heilt stille og undrar meg over kor lyden kjem frå, […]